Business Opportunities

Εδώ, μπορείτε να βρείτε επιχειρηματικές, εμπορικές, αναπτυξιακές και επενδυτικές προτάσεις τόσο στον ελληνικό όσο και στον διεθνή χώρο, καθώς και σχετική αρθρογραφία. Επικοινωνήστε μαζί μας για να συζητήσουμε τις ανάγκες σας.

Ο μετασχηματισμός μιας επιχείρησης και η προσαρμογή της στις νέες συνθήκες

 1. Business Opportunities
 2. »
 3. Ο μετασχηματισμός μιας επιχείρησης και η προσαρμογή της στις νέες συνθήκες

Business Grove: Τα βήματα για μετάβαση από τη βιωσιμότητα στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων

Η μακροχρόνια οικονομική κρίση σε συνδυασμό με τις σύνθετες προκλήσεις της εποχής μας, έχουν συρρικνώσει την εγχώρια και διεθνή αγορά και παράλληλα επέτειναν τον ανταγωνισμό, δημιουργώντας ανασφάλεια στις ελληνικές επιχειρήσεις, οι οποίες πλέον αναζητούν νέο λειτουργικό μοντέλο.

Η εποχή που διανύουμε είναι γεμάτη από σύνθετες προκλήσεις για την επιχειρηματική δραστηριότητα. Οι πολυεπίπεδες κρίσεις έχουν συρρικνώσει την εγχώρια και διεθνή αγορά, επέτειναν τον ανταγωνισμό, δημιουργώντας δυσλειτουργίες  στις ελληνικές επιχειρήσεις, οι οποίες πλέον αναζητούν νέο λειτουργικό μοντέλο.

Όμως, ακόμη και μέσα σε αυτό το δυσμενές για τις επιχειρήσεις κλίμα, δημιουργούνται νέα δεδομένα, νέες προοπτικές και νέοι κανόνες, σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι επιχειρήσεις καλούνται να προσαρμοστούν με ταχύτητα στα νέα δεδομένα, αλλάζοντας ριζικά τρόπο οργάνωσης και νοοτροπία.

Για να το πετύχουν καλούνται να αξιοποιήσουν σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία, καθώς και πρακτικές που μέχρι πρόσφατα ήταν συνηθισμένες κυρίως σε πολυεθνικούς οργανισμούς. Οι νέες πρακτικές, αν υιοθετηθούν από τις επιχειρήσεις, μπορούν να βοηθήσουν τη μετάβασή τους από την βιωσιμότητα στην ανάπτυξη.

Τέτοιου είδους εφόδια είναι ικανά να προσδώσουν υπεραξία στους χρηματικούς και ανθρώπινους πόρους μιας επιχείρησης, να ελαχιστοποιήσουν τους κινδύνους απρόβλεπτων καταστάσεων και να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητα, ανοίγοντας νέους δρόμους στην τοπική και στις διεθνείς αγορές. Για να αξιοποιήσει όμως μια επιχείρηση τα εφόδια αυτά, απαιτείται γνώση, εμπειρία και συνέργειες.

Γνωρίστε το όραμα των ανθρώπων του Business Grove

Το Business Grove είναι ένας φορέας υποστήριξης της επιχειρηματικότητας, που στοχεύει στη βέλτιστη αξιοποίηση των επιχειρηματικών πόρων, παρέχοντας συμβουλές μετά από μελέτη και ανάλυση δεδομένων.

Ο φορέας απαρτίζεται από πρώην στελέχη μεγάλων εταιρειών, ελληνικών και πολυεθνικών, με τεράστια διαχρονική εμπειρία. Η εμπειρία του στον επιχειρηματικό χώρο του παρέχει την ευχέρεια ασφαλούς διάγνωσης των αιτίων που αποτελούν τροχοπέδη στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων. Η φιλοσοφία του δεν εστιάζει στην εύκολη “παράκαμψη” των προβλημάτων. Στόχος είναι να βοηθήσει τις ηγεσίες των επιχειρήσεων να αναπτύξουν μια μεθοδολογία σχεδιασμού στρατηγικής και τα βήματα για να την υλοποιήσουν με ασφάλεια.

Όραμά του είναι να αποτελέσει το όχημα που προάγει την επιχειρηματικότητα, εφαρμόζοντας τη διεθνή εμπειρία του και δοκιμασμένες πρακτικές στην ελληνική αγορά. Μέσα από ένα πλαίσιο ενεργειών συμβουλευτικής, εκπαίδευσης, καθοδήγησης και δικτύωσης, επιδιώκει να ενισχύσει ελκυστικές επιχειρηματικές προσπάθειες και ιδέες, όχι μόνο για να παραμείνουν βιώσιμες αλλά και για να μεταβούν με ασφάλεια στο επόμενο στάδιο: την ανάπτυξη και την επέκταση σε νέες αγορές.

Πώς υποστηρίζει τις επιχειρήσεις το Business Grove

Παρέχει ένα ευρύ φάσμα συμβουλευτικών υπηρεσιών που ξεκινούν από τον στρατηγικό σχεδιασμό, τον εξορθολογισμό και την ομαλή λειτουργία, προάγουν την εξωστρέφεια και το άνοιγμα σε νέες αγορές και καταλήγουν σε μεγιστοποίηση των κερδών και της αποτίμησης , μιας επιχείρησης.

Το πρώτο βήμα για το σχεδιασμό της δυναμικής ανάπτυξης μιας επιχείρησης είναι η μελέτη και ανάλυση της οικονομικής κατάστασης και των προοπτικών της. Αξιοποιώντας την εξειδίκευσή μας σε θέματα εισόδου σε αγορές, στρατηγικές συνεργασίες, performance management, χρηματοοικονομικά προγράμματα κ.α., το το Business Grove καταρτίζει προτάσεις και προτείνει λύσεις, ανάλογες με τη δυναμική της επιχείρησης, σε κάθε στάδιο – από την αρχική ιδέα έως την πλήρη λειτουργία και ανάπτυξη – με βάση τις πραγματικές συνθήκες της αγοράς.

Ο μετασχηματισμός μιας επιχείρησης και η προσαρμογή της στις νέες συνθήκες των αγορών, απαιτεί:

 • Ρεαλιστική αξιολόγηση της οικονομικής θέσης
 • Επαρκή στρατηγικό σχεδιασμό
 • Εξορθολογισμό λειτουργίας
 • Σχέδιο ανάπτυξης και εξωστρέφειας
 • Αξιοποίηση χρηματοδοτικών πόρων
 •  Διεύρυνση συνεργειών και δικτύωσης
 • Σχεδιασμό αντιμετώπισης αποκλίσεων και κρίσεων

 

Το Business Grove, μαζί με τον επιχειρηματία, μπορεί να αξιολογήσει τις οικονομικές προοπτικές και τη βιωσιμότητα των δραστηριοτήτων του και να σχεδιάσει όλα τα παραπάνω στάδια, προσδιορίζοντας και υποστηρίζοντας τα επόμενα βήματά του, για μετάβαση στην ανάπτυξη με τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια.

Γιατί πάνω απ’ όλα, το Business Grove καλλιεργεί ορθές επιχειρηματικές πρακτικές!

 

από την βιωσιμότητα στην ανάπτυξη, με ασφάλεια

Επωφεληθείτε από μια δωρεάν αξιολόγηση της βιωσιμότητας και των προοπτικών της επιχείρησής σας!

 

Με βάση πραγματικές μελέτες της αγοράς, αναλύουμε τις οικονομικές  προοπτικές, εντοπίζουμε τις καταλληλότερες και σχεδιάζουμε την δυναμική σας ανάπτυξη, μειώνοντας τους επιχειρηματικούς κινδύνους. Στο Business Grove, εξειδικευμένοι σύμβουλοι θα σας καθοδηγήσουν σε μια δωρεάν αξιολόγηση της ετοιμότητας που έχει η επιχείρησή σας να ανταποκριθεί σε δυσκολίες. Μαζί μπορούμε να διερευνήσουμε κάθε «ύποπτο» σημείο, να αξιολογήσουμε τις ευκαιρίες και να προτείνουμε καλύτερες πρακτικές.

 

 

Mε σκοπό την υπεραξία των συνολικών σας πόρων, σας παρέχουμε ένα ευρύ φάσμα συμβουλευτικών υπηρεσιών στρατηγικού σχεδιασμού, από τον εξορθολογισμό και την ομαλή λειτουργία μιας επιχείρησης έως τη μεγιστοποίηση της αποτίμησής της, με περαιτέρω εξειδίκευση σε μελέτες και μηχανισμούς αντιμετώπισης επιχειρηματικών κινδύνων, εισόδου σε αγορές, στρατηγικών συμμαχιών, performance management, χρηματοοικονομικών προγραμμάτων κλπ. Σε οποιοδήποτε στάδιο της εταιρείας σας – από την αρχική ιδέα έως την πλήρη λειτουργία και ανάπτυξη – μπορούμε να σας παρέχουμε βιώσιμες λύσεις και προτάσεις που αντιστοιχούν στην δική σας δυναμική, με βάση τις πραγματικές συνθήκες της αγοράς.

Στο Business Grove σχεδιάζουμε με γνώμονα την δική σας επιτυχία, με ασφάλεια!

OI ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ

Συμβουλευτική διοίκησης

 • Στρατηγικός & Λειτουργικός σχεδιασμός
 • Ανάπτυξη & Εξωστρέφεια
 • Οικονομικές αναλύσεις
 • Ψηφιακός μετασχηματισμός
 • Ανάπτυξη προϊόντος
 • Διαχείριση επιχειρηματικού κινδύνου
 • Performance management
 • Αξιολόγηση δομής λειτουργίας και προσωπικού
 • Εφοδιαστική αλυσίδα

 

Μελέτες χρηματοδότησης ή εξαγοράς

 •  Αποτίμηση εταιρείας ή έργου
 • Αξιολόγηση επιχειρηματικού σχεδίου
 • Μελέτη βιωσιμότητας
 • Τεκμηρίωση χρηματοδοτικής πρότασης

 

Υλοποίηση εμπορικών έργων

 • Μελέτη δυναμικής προϊόντος
 • Οργάνωση δικτύου πωλήσεων
 • Σχεδιασμός και υλοποίηση επικοινωνιακού πλάνου
 • Σχεδιασμός και υλοποίηση εμπορικού κύκλου

 

Διαβάστε ακόμη

Total Business Transformation Digital Conference

  Το μέλλον δεν έρχεται μόνο του, το μέλλον το προκαλούμε! Μετά από μια μεγάλη χρονικά περίοδο τεχνολογικών επιτευγμάτων, βλέπουμε ότι η εφαρμογή τους στην καθημερινότητα [...]
Μενού