Business Opportunities

Εδώ, μπορείτε να βρείτε επιχειρηματικές, εμπορικές, αναπτυξιακές και επενδυτικές προτάσεις τόσο στον ελληνικό όσο και στον διεθνή χώρο, καθώς και σχετική αρθρογραφία. Επικοινωνήστε μαζί μας για να συζητήσουμε τις ανάγκες σας.

Ο σωστός τρόπος για κάνετε μια ανάλυση SWOT

 1. Business Opportunities
 2. »
 3. Ο σωστός τρόπος για κάνετε μια ανάλυση SWOT

Η ανάλυση SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) είναι ένα ευρέως χρησιμοποιούμενο εργαλείο στρατηγικού σχεδιασμού, στο οποίο οι διαχειριστές εξετάζουν τα εσωτερικά πλεονεκτήματα (strengths) και τις αδυναμίες (weaknesses) της εταιρείας καθώς και τις εξωτερικές ευκαιρίες (opportunities) και απειλές (threats). Ωστόσο, όσοι χρησιμοποιούν αυτό το κλασικό μοντέλο διατρέχουν τον κίνδυνο να παρεκκλίνουν την ανάλυση τους σε εταιρική ομφαλοσκόπηση και προτίμηση στρατηγικών status quo, που ευνοούν την υπάρχουσα κατάσταση των πραγμάτων.

Παρακάτω, ακολουθούν κάποιες συγκεκριμένες συμβουλές για το πώς να παρακάμψετε αυτές τις παγίδες και να κάνετε την ανάλυση της στρατηγικής σας πιο εμπνευσμένη.

Ξεκινήστε με την αλλαγή της προτεραιότητας στην διάταξη των τομέων SWOT τοποθετώντας στην αρχή την ανάλυση των εξωτερικών απειλών και των ευκαιριών. Αυτό θα σας βοηθήσει να αποφύγετε να κολλήσετε σε ένα φαύλο κύκλο αναλύσεων  όπου συζητάτε το δικό σας εσωτερικό περιβάλλον (πλεονεκτήματα και αδυναμίες), ενώ παραμελείτε τις πιο πολύπλοκες και σημαντικές αλλαγές που συμβαίνουν στο εξωτερικό σας περιβάλλον. Αυτή η προσέγγιση είναι ιδιαίτερα σημαντική αν είστε σε αναζήτηση καινοτόμων δράσεων και πιο δυναμικών επιχειρηματικών μοντέλων.

Πώς θα εξετάσετε τις ευκαιρίες και τις απειλές 

Αντί να επισημάνετε πόσο καλές ή κακές είναι οι εξωτερικές αλλαγές, εξετάστε τις χωρίς προκατάληψη. Απλώς ονομάστε τις «δυνάμεις» ή «τάσεις» και εργαστείτε μεθοδικά για να τις κατανοήσετε.

 • Κρατήστε την προσοχή σας στο εξωτερικό περιβάλλον (όχι στον εαυτό σας). Πώς αυτό αλλάζει και γιατί; Φροντίστε να καλύψετε τις βασικές τάσεις / δυνάμεις αλλαγής, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών, τεχνολογικών, οικονομικών, περιβαλλοντικών και τεχνολογικών παραγόντων.
 • Αποθαρρύνετε την αποσπασματική σκέψη (όπως η συζήτηση μόνο μιας δύναμης/τάσης ή ενός ζητήματος σε απομόνωση άλλων). Υιοθετήστε μια ολιστική και συστηματική προσέγγιση.
 • Να είστε ειλικρινείς για όλα εκείνα που δεν μπορείτε να προβλέψετε: καταγράψτε τις μεγάλες εξωτερικές αβεβαιότητες και συζητήστε με ποιους πιθανούς τρόπους και υπό ποιες συνθήκες θα μπορούσαν να συμβούν.
 • Αξιολογήστε ποιες εξωτερικές αλλαγές δεν μπορέσατε να προβλέψετε στο παρελθόν, και γιατί. Είστε καλύτερα προετοιμασμένοι αυτή τη φορά για να αναγνωρίσετε τα προειδοποιητικά μηνύματα; Και αν ναι, γιατί και πως;

Πώς να εξετάσετε τα πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες 

Οι ίδιες προειδοποιήσεις ισχύουν και εδώ: προσέξτε πολύ την κατηγοριοποίηση, γιατί το εάν κάτι θα καταχωρηθεί ως πλεονέκτημα ή ως αδυναμία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη στρατηγική σας καθώς και από τα σημεία αναφοράς σας (το μέτρο σύγκρισης).

 • Σκεφτείτε με γνώμονα τις βασικές ικανότητες σας, και όχι τα φυσικά ή πνευματικά περιουσιακά στοιχεία, αφού αυτά μπορούν να αγοραστούν, να διακινηθούν ή να αντιγραφούν ευκολότερα από τα πρώτα.
 • Αποτυπώστε οπτικά το επιχειρησιακό μοντέλο σας με βέλη και βρόχους ανατροφοδότησης, για να δείξετε πώς αλληλοεπιδρούν οι διάφορες δυνατότητες και με ποιο τρόπο σχετίζονται με το μοντέλο εσόδων σας.
 • Επισημαίνοντας κάτι ως δύναμη ή ως αδυναμία υποδηλώνει ένα σημείο αναφοράς. Αποφασίστε ποιο θα είναι το δικό σας σημείο. Είναι περισσότερο προσανατολισμένο στο παρελθόν, στο παρόν ή στο μέλλον; Συγκρίνεστε έναντι του καλύτερου στον κλάδο σας;
 • Συμπεριλάβετε και διαφορετικού τύπου θέματα στην αξιολόγησή σας, όπως ο πολιτισμός, το οργανωτικό κλίμα, η ικανότητα ηγεσίας κ.λ.π.

Πώς να ορίσετε μια σαφή και δυναμική στρατηγική 

Για ένα δημιουργικό μυαλό, δεν υπάρχουν καλά ή κακά μελλοντικά σενάρια, μόνο καλές ή κακές στρατηγικές. Θα πρέπει να είστε σε θέση να κερδίσετε κάτω από οποιοδήποτε νέο σενάριο εάν το σκεφτείτε βαθιά και διατεθειμένοι να αλλάξετε την προσέγγισή σας.

 • Καταλήξτε σε ένα γενικό όραμα (τι πρέπει να γίνει και πώς) το οποίο είναι ισχυρό απέναντι σε οποιοδήποτε μελλοντικό σενάριο αλλά παράλληλα και επαρκώς προσαρμοστικό.
 • Αποσαφηνίστε την ισορροπία ανάμεσα στην εκμετάλλευση (παίζοντας στρατηγικά το τρέχον σενάριο της επιχείρησης) και την εξερεύνηση (δημιουργώντας νέα σενάρια μέσω της καινοτομίας).
 • Ενθαρρύνετε την δημιουργία κουλτούρας ηγεσίας προς όλες τις κατευθύνσεις, όχι μόνο από την κορυφή προς τα κάτω.
 • Παρακολουθήστε σε τακτική βάση τα σημαντικά ζητήματα και να βρίσκεστε σε επαγρύπνηση για το μη-αναμενόμενο. Προσπαθήστε να δείτε πιο σύντομα τον τρόπο αλλαγής της εξωτερικής σκηνής και να είστε έτοιμοι να επωφεληθείτε.

Σχετική Υπηρεσία από Συμβουλευτική διοίκησης:
 • Στρατηγικός & Λειτουργικός σχεδιασμός

Διαβάστε ακόμη

Total Business Transformation Digital Conference

  Το μέλλον δεν έρχεται μόνο του, το μέλλον το προκαλούμε! Μετά από μια μεγάλη χρονικά περίοδο τεχνολογικών επιτευγμάτων, βλέπουμε ότι η εφαρμογή τους στην καθημερινότητα [...]

Οι καταιγιστικές αλλαγές που θα μεταμορφώσουν τον τρόπο λειτουργίας επιχειρήσεων και εργαζομένων

Η πανδημία COVID-19, επηρέασε την παγκόσμια οικονομία με πρωτοφανείς τρόπους, αναγκάζοντας παράλληλα τις επιχειρήσεις να αντιληφθούν ότι πρέπει πλέον να οραματιστούν ένα διαφορετικό μέλλον. [...]
Μενού