Business Opportunities

Εδώ, μπορείτε να βρείτε επιχειρηματικές, εμπορικές, αναπτυξιακές και επενδυτικές προτάσεις τόσο στον ελληνικό όσο και στον διεθνή χώρο, καθώς και σχετική αρθρογραφία. Επικοινωνήστε μαζί μας για να συζητήσουμε τις ανάγκες σας.

Ψηφιακός μετασχηματισμός, ο απαραίτητος σύμμαχος

 1. Business Opportunities
 2. »
 3. Ψηφιακός μετασχηματισμός, ο απαραίτητος σύμμαχος

Η συντριπτική πλειοψηφία των καταναλωτών έχει εντάξει τις ωφέλειες της ψηφιακής επανάστασης στην καθημερινή ζωή, σε μη αναστρέψιμο σημείο. Και αυτό δεν είναι κακό σε καμιά περίπτωση. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός έχει βελτιώσει την ταχύτητα, την ακρίβεια, το κόστος, τις συνθήκες εργασίας, την ποιότητα της ζωής και έχει δώσει εκατομμύρια αναβαθμισμένες θέσεις εργασίας. Και όμως, το περιθώριο ανάπτυξης είναι ακόμα πολύ μεγάλο.

Με αφορμή την πρόσφατη πανδημία, φάνηκε η έλλειψη ψηφιακού μετασχηματισμού στον χώρο των Ελληνικών ΜΜΕ. Βάσει έρευνας του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ (Δεκ 2019) μόλις η  μια στις τέσσερις επιχειρήσεις έχουν αναπτύξει συμμετοχή σε διαδικτυακή πλατφόρμα και μόλις το 20,5% των επιχειρήσεων έχουν ενσωματώσει συστήματα ηλεκτρονικών πωλήσεων.

Πριν να είναι αργά, πρέπει αυτές οι επιχειρήσεις να εφαρμόσουν ψηφιακά συστήματα, αν θέλουν να ελπίζουν στην βιωσιμότητά τους.

Τι είναι όμως αυτός ο περιβόητος ψηφιακός μετασχηματισμός?

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός (digital transformation) είναι το σύνολο των αλλαγών που υιοθετεί μια επιχείρηση για να αξιοποιήσει τα πλεονεκτήματα που της προσφέρουν το διαδίκτυο, τα ψηφιακά μέσα και οι νέες τεχνολογίες, αντικαθιστώντας φυσική παρουσία και σωματική συμμετοχή με απομακρυσμένη ψηφιακή επαφή. Είναι μια συνεχής διαδικασία που δημιουργεί ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις, αλλά απαιτεί εκπαίδευση και υποδομές.

Γιατί είναι απαραίτητος ο ψηφιακός μετασχηματισμός?

Η χρήση των αυτοματισμών και της απρόσκοπτης και εύκολης επικοινωνίας, έδωσε την ευκαιρία στα προϊόντα και τις υπηρεσίες να ταξιδέψουν σε όλο το κόσμο. Αυτό το γεγονός δημιούργησε ανταγωνιστικές πιέσεις τέτοιες ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα των προϊόντων, να μειωθούν τα κόστη παραγωγής, να διεισδύσουν τα προϊόντα σε περισσότερα νοικοκυριά, να δημιουργηθούν νέες καταναλωτικές ανάγκες, να δημιουργηθούν νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες, νέες θέσεις εργασίας, καλύτερες συνθήκες εργασίες, καλύτερη ποιότητα ζωής. Είναι πλέον αποδεδειγμένο ότι σαν καταναλωτές δεν δεχόμαστε κανένα συμβιβασμό σε αυτό που αγοράζουμε. Γιατί να μην το δώσουμε λοιπόν στο κοινό μας, σαν επιχειρηματίες?

Για να ξεκινήσει η μελέτη εφαρμογής του ψηφιακού μετασχηματισμού, υπάρχουν τα παρακάτω στάδια,

 1. Μελέτη σκοπιμότητας: Προσδιορίζουμε τα σημεία εφαρμογής των ψηφιακών αλλαγών, εκτιμούμε το κόστος της υποδομής, της εκπαίδευσης και του χρόνου που απαιτούν οι αλλαγές. Στην συνέχεια, προβάλλουμε την εφαρμογή των νέων συνθηκών στην αγορά που απευθυνόμαστε και εκτιμούμε την επίπτωση στα συνολικά έσοδα.
 2. Σχεδιασμός υλοποίησης: Προσεκτική εφαρμογή των συμφωνημένων αλλαγών σε μικρή κλίμακα, διασφαλίζοντας την επιτυχή λειτουργία των νέων συνθηκών. Απαραίτητο στοιχείο η διασφάλιση εξυπηρέτησης του πελατολογίου μέχρι την πλήρη εφαρμογή των αλλαγών στο σύνολό τους
 3. Πλήρης εφαρμογή των αλλαγών: Παρακολούθηση του νέου μοντέλου λειτουργίας και διασφάλιση πλήρους εφαρμογής των διαδικασιών, καταγραφή και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων

Τα κυριότερα καταγεγραμμένα πλεονεκτήματα από την εφαρμογή του ψηφιακού μετασχηματισμού σε μια επιχείρηση, είναι:

 • Αυξημένη λειτουργική αποτελεσματικότητα.
 • Ταχύτητα λήψης αποφάσεων.
 • Αύξηση και αναβάθμιση πελατειακής βάσης.
 • Βελτίωση λειτουργικού κόστους και περιθωρίου κέρδους.
 • Αυξημένη Ικανοποίηση Πελατών.

Το μειονέκτημα που συχνά προβάλλεται, σχετικά με την μείωση θέσεων εργασίας, μόνο σαν ψευδές μπορεί να χαρακτηριστεί. Με την εφαρμογή του ψηφιακού μετασχηματισμού, δεν μειώνονται οι θέσεις εργασίας αλλά μεταλλάσσονται σε πιο αναβαθμισμένες, συνεπώς πιο καλοπληρωμένες. Γιατί ο άνθρωπος δεν είναι φτιαγμένος για να αντικαταστήσει τις μηχανές αλλά να τις σχεδιάσει και να τις ελέγχει.

Όπως κάθε μετασχηματισμός, έτσι και ο ψηφιακός χρειάζεται πολύ προσοχή στον σχεδιασμό και την ορθή εφαρμογή προκειμένου να εξασφαλίσει επιτυχία. Η μη εφαρμογή του όμως, είναι σίγουρο ότι θα επιφέρει σύντομα λειτουργικές δυσκολίες.

 

Σχετική Υπηρεσία από Μελέτες Χρηματοδότησης ή εξαγοράς:
 • Μελέτη βιωσιμότητας

Διαβάστε ακόμη

Μενού