Business Opportunities

Εδώ, μπορείτε να βρείτε επιχειρηματικές, εμπορικές, αναπτυξιακές και επενδυτικές προτάσεις τόσο στον ελληνικό όσο και στον διεθνή χώρο, καθώς και σχετική αρθρογραφία. Επικοινωνήστε μαζί μας για να συζητήσουμε τις ανάγκες σας.

Γνωρίζετε πώς καθορίζεται η πραγματική αξία της επιχείρησής σας;

  1. Business Opportunities
  2. »
  3. Γνωρίζετε πώς καθορίζεται η πραγματική αξία της επιχείρησής σας;

Υπέρτατος στόχος κάθε επιχείρησης είναι η μεγιστοποίηση της αξίας της. Όποιος και αν είναι ο στρατηγικός στόχος, ό,τι και να έχει σχεδιαστεί μέσα από τις τακτικές κινήσεις μιας επιχειρηματικής οντότητας, τελικά όλα καταλήγουν στη μεγιστοποίηση της αξίας της. Γιατί η πραγματική αξία μιας επιχείρησης καθορίζει και την ισχύ της τόσο σε σχέση με τους ανταγωνιστές της όσο και με το χρηματοδοτικό σύστημα αλλά και την αγορά (καταναλωτές).

Ποια είναι όμως η πραγματική αξία μιας επιχείρησης, πως την μετράμε, και το κυριότερο, κατά πόσο οι επιχειρήσεις είναι πραγματικά σε θέση να έχουν μια ρεαλιστική εικόνα της αξίας και της αποτίμησης μιας επιχείρησης, ανεξάρτητα από τη φύση της δραστηριότητάς της;

Στο Business Grove, τον φορέα που προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες διοίκησης, διαθέτουμε την πείρα και την τεχνογνωσία να διενεργήσουμε με ακρίβεια μια ρεαλιστική αποτίμηση της αξίας μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Η αξιολόγηση των στοιχείων της επιχείρησης, συγκριτικά με τις τάσεις και τις προοπτικές του κλάδου που αυτή δραστηριοποιείται, μπορεί να βοηθήσει τη διοίκηση να αποκτήσει μια αντικειμενική εικόνα της αξίας της.

Γνωρίζετε πώς καθορίζεται η πραγματική αξία της επιχείρησής σας;

Οι λόγοι για να γίνει μία αποτίμηση

Δεν είναι λίγες οι φορές που προκύπτουν απρόσμενες αλλαγές σε μια επιχειρηματική  δραστηριότητα. Τα παραδείγματα είναι πολλά και συνηθισμένα: Πώληση μιας επιχείρησης για λόγους οικογενειακούς,  υγείας, συνταξιοδότησης. Ανάγκη χρηματοδότησης λόγω προβλημάτων ταμειακής ροής, είσοδος νέων μετόχων, πιθανότητα εξαγοράς και πολλά άλλα.

Όποιοι και να είναι οι λόγοι, οι υποψήφιοι  αγοραστές, χρηματοδότες ή επενδυτές, θα ζητήσουν το αυτονόητο· να γνωρίζουν με ακρίβεια την αξία της επιχείρησης. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις, όπου ο ενδιαφερόμενος υποψήφιος, γνωρίζει καλύτερα τα επίπεδα αξίας μίας επιχείρησης, σε αντίθεση με τους ιδιοκτήτες, οι οποίοι -συνήθως για συναισθηματικούς λόγους-θεωρούν την επιχείρησή τους… ανεκτίμητη!

H προσέγγιση του Business Grove για σωστή αποτίμηση

Όπως προαναφέρθηκε, σε πολλές περιπτώσεις οι ιδιοκτήτες δυσκολεύονται να κάνουν μια αντικειμενική εκτίμηση αξίας της επιχείρησης τους. Μοιάζει σαν να ρωτάει κανείς μια μητέρα για το πόσο ταλαντούχο είναι το παιδί της… Συνήθως, ούτε η μητέρα, ούτε ο επιχειρηματίας έχουν την απαραίτητη αντικειμενικότητα.

Όμως, η αξία μιας επιχείρησης εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Εκτός από το σταθερό σημείο αναφοράς που είναι ο ισολογισμός της, κρίσιμης σημασίας είναι η τρέχουσα κατάσταση της οικονομίας, το αν έχουν πωληθεί πρόσφατα παρόμοιες επιχειρήσεις στην περιοχή, το ύψος του τζίρου, το λειτουργικό κόστος, τα μερίδια αγοράς κ.λπ.

Ο εξειδικευμένος εκτιμητής, θα πρέπει να χρησιμοποιήσει μια ποικιλία μεθόδων αποτίμησης των επιχειρήσεων για να καθορίσει μια δίκαιη αξία για την επιχείρησή σας.

Στο Business Grove, διαθέτουμε την μεθοδολογία που μας επιτρέπει να αποδώσουμε μια αντικειμενική εκτίμηση, με βάση τα στοιχεία που παρέχει η ίδια η επιχείρηση αλλά και τις συνθήκες και την θέση της στην αγορά.

pin

Οι μέθοδοι αποτίμησης αξίας

Για την καλύτερη κατανόηση της διαδικασίας, συνοπτικά μπορούν να αναφερθούν οι πιο διαδομένες μέθοδοι αποτίμησης.

* Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων: Η προσέγγιση αυτή αξιολογεί τα στοιχεία ενεργητικού, περιγράφοντας την καθαρή λογιστική τους αξία και αφαιρεί την αξία των υποχρεώσεων. Μια παρεμφερής μέθοδος που βασίζεται στη ρευστοποίηση των στοιχείων  ενεργητικού, προβλέπει τα καθαρά μετρητά που θα εισπραχθούν αν πωληθούν όλα τα περιουσιακά στοιχεία καθώς και τις υποχρεώσεις που πρέπει να αποπληρωθούν.  Όταν πρόκειται όμως για ατομική επιχείρηση η αποτίμηση είναι πιο δύσκολη, καθώς στα περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνεται και το "όνομα" του ιδιοκτήτη που αποτελεί το "brandname" και τη φήμη της επιχείρησης. Η σημασία του ονόματος γίνεται ευδιάκριτη αν θυμηθούμε ότι πριν από μερικά χρόνια η Cosmoteαγόρασε το δίκτυο λιανικής "Γερμανός", διατηρώντας ως brandname το όνομα του τέως ιδιοκτήτη! Συνεπώς, κάθε επιχειρηματίας πρέπει να διευκρινίζει σαφώς ποια περιουσιακά στοιχεία προτίθεται να πουλήσει, ώστε να συμπεριληφθούν στην αποτίμηση.

*    Αποτίμηση αξίας αποτελεσμάτων: Βασίζεται στην ιδέα ότι η πραγματική αξία μιας επιχείρησης είναι η ικανότητά της να παράγει πλούτο και στο μέλλον. Με αυτό το σκεπτικό λαμβάνονται υπόψη τα κέρδη προηγουμένων χρήσεων, υπολογίζεται το αναμενόμενο επίπεδο ταμειακών ροών και αυτά πολλαπλασιάζονται με έναν συντελεστή κεφαλαιοποίησης. Ο συντελεστής αυτός ουσιαστικά αντικατοπτρίζει το βαθμό απόδοσης που ένας αγοραστής αναμένει από την επένδυση, ενώ περιλαμβάνει και έναν βαθμό κινδύνου να μην επιτευχθούν τα αναμενόμενα κέρδη, λόγω αστάθμητων παραγόντων.

Μια παραπλήσια μέθοδος λαμβάνει υπόψη τον μέσο όρο της τάσης για προβλεπόμενα μελλοντικά κέρδη, ανάλογα με τις προοπτικές του κλάδου ή της επιχείρησης.

Ο συντελεστής κεφαλαιοποίησης συνήθως προσδιορίζεται με βάση την ιστορικότητα των αποτελεσμάτων, την καινοτομία της επιχείρησης, τα μερίδια αγοράς της, το μέγεθος και την τάση της αγοράς κ.λπ. Δεν είναι ένας τυχαίος αριθμός, αλλά ένας συντελεστής που προσδιορίζεται και τεκμηριώνεται από ειδικούς που διαθέτουν γνώση, εμπειρία και στοιχεία, όπως οι άνθρωποι του Business Grove.

Η αποτίμηση μιας ατομικής επιχείρησης με βάση τα αποτελέσματα, μπορεί να γίνει αρκετά δύσκολη, καθώς η πίστη των πελατών συνδέεται άμεσα με την ταυτότητα του ιδιοκτήτη της επιχείρησης. Οι πελάτες λοιπόν, αναμένουν αυτόματα ότι ένας νέος ιδιοκτήτης θα παρέχει τον ίδιο βαθμό εξυπηρέτησης και επαγγελματισμού. Άρα, σε μία αποτίμηση ατομικής επιχείρησης πρέπει να υπάρχει και εκτίμηση απώλειας πελατών από την αλλαγή ιδιοκτησίας.

*    Αποτίμηση βάσει αγοραίας αξίας: Εδώ επιχειρείται η αποτίμηση της αξίας μιας επιχείρησης, συγκρίνοντάς την με παρόμοιες επιχειρήσεις που έχουν πρόσφατα πωληθεί. Προφανώς, αυτή η μέθοδος βασίζεται περισσότερο σε κανόνες "παζαριού" και δεν μπορεί να λειτουργήσει με ακρίβεια ,ακόμα και εάν υπάρχει επαρκής αριθμός παρόμοιων επιχειρήσεων για σύγκριση. Ο λόγος είναι ότι σε αυτή τη μεθοδολογία λαμβάνονται υπ’ όψη, όχι τα θεμελιώδη μεγέθη, αλλά τα φαινομενικά. Γι' αυτό, η σωστή αποτίμηση της αξίας μιας ατομικής επιχείρησης με βάση την αγοραία αξία, είναι ιδιαίτερα δύσκολη.

Τί ισχύει για τις επιχειρήσεις Franchise;

Οι συμφωνίες δικαιόχρησης(το άλλο όνομα για την πρακτική του franchise) καθορίζουν γενικά τον τρόπο που μπορεί να πωληθεί ένα κατάστημα franchise και ποικίλλουν αναλόγως του δικαιοπαρόχου (franchisor). Αναφέρονται δε αναλυτικά στα συμβόλαιαfranchise. Ορισμένες συμβάσεις ορίζουν ότι οι δικαιοπάροχοι θα αγοράσουν απευθείας την επιχείρηση franchiseσε μια σταθερή τιμή. Άλλες παρέχουν βοήθεια για την αποτίμηση και τον εντοπισμό ενός αγοραστή, καθώς είναι προς το συμφέρον όλων να διασφαλίσουν ότι η επιχείρηση θα συνεχίσει να λειτουργεί αδιάλειπτα. Σε κάθε περίπτωση, όποιος υπογράφει μια τέτοια σύμβαση, πρέπει να δει προσεκτικά τί προβλέπεται σε περίπτωση λύσης της συνεργασίας.

Ποιά είναι η καλύτερη μέθοδος αποτίμησης;

Παρόλο που η πρακτική αξιολόγησης με βάση την αξία αποτελεσμάτων είναι η πιο δημοφιλής μέθοδος αποτίμησης των επιχειρήσεων, για τις περισσότερες επιχειρήσεις, πιο αποτελεσματικός είναι ο συνδυασμός μεθόδων αποτίμησης, για να προσδιοριστεί με ακρίβεια η αξία μιας επιχείρησης.

Πριν προχωρήσετε σε μία τόσο σημαντική διαδικασία για την επιχείρησή σας, το πρώτο βήμα είναι να επικοινωνήσετε με μια έμπειρη και αξιόπιστη εταιρεία συμβούλων επιχειρήσεων, που μπορεί να σας συμβουλεύσει σχετικά με τις καλύτερες μεθόδους και διαδικασίες αποτίμησης της αξίας της.

pin

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στον:
BusinessGrove
Βασ. Σοφίας 12, 10643 Αθήνα
Τηλ.: 210 72 20 150-151
Email: info@businessgrove.com
www.businessgrove.com

Το παρόν άρθρο του Business Grove δημοσιεύτηκε στο Capital στις 02/10/2021

 

Σχετική Υπηρεσία από Μελέτες Χρηματοδότησης ή εξαγοράς:
  • Αποτίμηση εταιρείας ή έργου

Διαβάστε ακόμη

Μενού