Business Opportunities

Εδώ, μπορείτε να βρείτε επιχειρηματικές, εμπορικές, αναπτυξιακές και επενδυτικές προτάσεις τόσο στον ελληνικό όσο και στον διεθνή χώρο, καθώς και σχετική αρθρογραφία. Επικοινωνήστε μαζί μας για να συζητήσουμε τις ανάγκες σας.

Πόσο ανταγωνιστικό είναι το προϊόν μου?

  1. Business Opportunities
  2. »
  3. Πόσο ανταγωνιστικό είναι το προϊόν μου?

Κυρίαρχο μέλημα κάθε επιχείρησης είναι η ανταπόκριση των πελατών στο προσφερόμενο προϊόν της. Μέσα σε αυτό, περικλείονται τα χαρακτηριστικά που θα οδηγήσουν στην αποδοχή ή απόρριψη και τελικά στην επιτυχία ή αποτυχία. Σκεφτείτε πόσο αυστηροί είστε σαν αγοραστές και προσπαθήστε να δώσετε στο προϊόν σας αυτά τα χαρακτηριστικά που θα ελαχιστοποιούσαν τις κακές κριτικές. Με λίγα λόγια, συνθέστε το βέλτιστο μίγμα marketing.

Αρχικά, όπως είχε αναπτυχθεί από την δεκαετία τoυ 1960, το marketing mix περιείχε τα 4 βασικά χαρακτηριστικά (4Ρ), Προϊόν (product), Προώθηση (promotion), Τιμή (price), Διανομή (place),. Στην συνέχεια, προστέθηκαν και άλλα Ρ, συνέπεια της εκπαίδευσης του καταναλωτή και των απαιτήσεών του.

Επομένως, σαν μίγμα μάρκετινγκ ορίζουμε τα στοιχεία εκείνα τα οποία στην βέλτιστη μίξη τους θα δώσουν στο είδος μας την καλύτερη δυνατή διείσδυση και αποδοχή από το δυνητικό μας κοινό (target group). Το μίγμα marketing είναι ένας από τους δημοφιλέστερους όρους ενός marketing plan και αποτελεί το λειτουργικό του μέρος, μέσω του οποίου στοχεύουμε την επιθυμητή ανταπόκριση των καταναλωτών.

Τα 7Ps του marketing mix 

Προϊόν (product):  Οι καταναλωτές αγοράζουν κυρίως οφέλη, όχι προϊόντα. Για αυτό τον λόγο, εστιάστε σε αυτό που σκέφτονται οι πελάτες σας και στον τρόπο με τον οποίο τα χρησιμοποιούν. Λάβετε υπ’ όψη στοιχεία λειτουργικότητας, εφαρμογής, εμφάνισης, ποιότητας, διάρκειας, συναισθηματικά, και αυτά να συνυπάρχουν αρμονικά στον προβλεπόμενο κύκλο ζωής (life cycle) αλλά και του marketing mix του προϊόντος.

Προώθηση (promotion):  Η προώθηση προσδιορίζει την προσφορά πωλήσεων. Θα πρέπει να επικεντρώνεται στις ανάγκες του πελάτη, όχι στις δικές σας. Θα πρέπει να πείθει τους πελάτες να αγοράζουν περισσότερα από αυτά που προσφέρετε πιο συχνά, ακόμα και σε πλήρη τιμή. Μια ισχυρή προσφορά δείχνει ότι κατανοείτε τις αληθινές ανάγκες του αγοραστικού σας κοινού. Τι αγαπούν για τη σειρά των προϊόντων σας, τι τους παρακινεί να αγοράσουν πιο συχνά και τι τους παρακινεί να ενθαρρύνουν και άλλους να δοκιμάσουν τα προϊόντα σας.

 

Τιμή (price): Η τιμή σημαίνει το ποσόν που πρέπει να καταβάλει κάποιος για να αποκτήσει το προϊόν. Για τον καθορισμό της τιμής «εμπλέκονται» πολλοί παράγοντες, όπως ο ανταγωνισμός, το μερίδιο αγοράς, η ταυτότητα του προϊόντος, το κόστος υλικού, μα κυρίως η αξία που αντιλαμβάνονται οι πελάτες για αυτό το προϊόν. Όλο αυτό το πεδίο, επηρεάζεται πολύ από τα προϊόντα του ανταγωνιστή. Ισχυρός ανταγωνισμός σημαίνει πίεση της τιμής.

Σημείο πώλησης (place): Αναφέρεται το πραγματικό ή εικονικό μέρος από το οποίο ένα προϊόν μπορεί να αγοραστεί από έναν καταναλωτή. Το σημείο πώλησης μπορεί να αναδείξει ή να υποβαθμίσει ένα νέο ή ακόμα ένα ήδη αποδεκτό προϊόν, και μπορεί να χρησιμοποιηθεί στρατηγικά για να διαφοροποιήσει το προϊόν σας από τον ανταγωνισμό.

Οι άνθρωποι (People): Πίσω από κάθε τι σπουδαίο, κρύβονται οι  άνθρωποι. Αυτοί που βρήκαν και ανέπτυξαν την ιδέα και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες, αυτούς που τους έφεραν στην αγορά και αυτούς που συνεχίζουν να διαχειρίζονται την επωνυμία. Αφορά αυτούς που εργάζονται στην εταιρεία σας, ακόμα και τους πελάτες που συχνά αναφέρονται στην εταιρεία σας, στα προϊόντα ή στις υπηρεσίες σας.

Το πάθος (Passion):   Tο πάθος είναι η θεμελιώδης διαφορά μεταξύ ενός φθηνού προϊόντος και ενός premium brand. Χωρίς πάθος οι εργαζόμενοι και οι πελάτες χάνουν το ενδιαφέρον τους για τη μάρκα. Η σχέση αποτυγχάνει και ο οργανισμός σας εξαφανίζεται. Το πάθος τροφοδοτεί την επιθυμία να βελτιωθεί η σχέση πελάτη – προϊόντος και να βελτιώνεται συνεχώς η ποιότητα των προϊόντων ή των υπηρεσιών σας. Το πάθος δεν είναι κάτι που λειτουργεί τυχαία. Είναι ένα θεμελιώδες χαρακτηριστικό που πρέπει να υπάρχει σε όλα όσα λέτε και κάνετε σήμερα, αύριο και για πάντα.

Διαδικασίες (Processes): Αφορά τα βήματα που απαιτούνται για την παροχή της υπηρεσίας σε έναν πελάτη. Είναι πλεονέκτημα για τις εταιρείες παροχής υπηρεσιών ο σχεδιασμός των διεργασιών που περιγράφουν την λειτουργία, τις δραστηριότητες, τις διαδικασίες και τα καθήκοντα των εμπλεκομένων. Έτσι, οι εμπλεκόμενοι μπορούν να μοιράζονται τον σχεδιασμό των διεργασιών για να διασφαλίσουν την σωστή και επιτυχή εκτέλεσή τους.

Σχετική Υπηρεσία από Υλοποίηση εμπορικών έργων:
  • Μελέτη δυναμικής προϊόντος

Διαβάστε ακόμη

Μενού