Ανάπτυξη εμπορικών έργων

Μελέτη δυναμικής προϊόντος

Με βάση την προδιαγραφή του προϊόντος, την πραγματική χρήση του, τα οικονομικά του στοιχεία και την εκτίμηση του σχετικού του ανταγωνισμού, μελετούμε την προοπτική ενός προϊόντος και προτείνουμε τρόπους τοποθέτησης ή επαντοποθέτησης του στην αγορά.

Ανάπτυξη νέων αγορών

Καταγράφουμε την υπάρχουσα διείσδυση των προϊόντων στην αγορά και μελετούμε τις δυνητικές αγορές αλλά και τις συνθήκες εισόδου σε αυτές, εξασφαλίζοντας λειτουργική επάρκεια εντός του στρατηγικού μας σχεδιασμού

Οργάνωση δικτύου πωλήσεων

Σε σχέση με την προοπτική του όγκου των πωλήσεων που έχει τεθεί σαν στόχος, προσδιορίζουμε το τρόπο και τα μέσα προσέγγισης της αγοράς που θα εξασφαλίζουν διοικητική, λειτουργική και προϊοντική επάρκεια, μέχρι την επίτευξη του τελικού στόχου.

Σχεδιασμός και υλοποίηση επικοινωνιακού πλάνου

Με βάση τον συμφωνημένο σχεδιασμό τοποθέτησης στην αγορά, εκπονούμε και εφαρμόζουμε 360° επικοινωνιακό πλάνο, χρησιμοποιώντας τα μέσα που κατά τεκμήριο αποδίδουν το μέγιστο της επένδυσης.

Διαχείριση κύκλου ζωής προϊόντος

Μελετούμε τον πλήρη κύκλο ζωής ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας, από την ιδέα, μέχρι την τοποθέτησή του στην αγορά, τους παράγοντες που θα αυξήσουν την επαναληπτικότητα χρήσης καθώς και τις απαραίτητες καινοτομίες για να επιμηκύνουμε την διάρκειά του.

Μενού